PRIVACY POLICY

Tuinwerken Ruymen hecht veel belang aan jouw privacy en leeft dan ook de ‘wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na’, alsook de ‘wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Tuinwerken Ruymen.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

Tijdens het registreren vragen we een aantal persoonsgegevens. We verwerken namelijk de volgende persoonsgegevens: een naam, adres (straat, postnummer), telefoonnummer, e-mailadres en specifieke vragen of informatie die je deelt via het contactformulier.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE JE GEGEVENS?

Tuinwerken Ruymen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het optimaliseren van onze website
• Statistische doeleinden
• Marktonderzoek
• Administratie en beheer van geregistreerden
• Verificatie van de persoonsgegevens van de geregistreerden
• Informatie aan de geregistreerden
• Direct marketing
• Community-building

Uw rechten?

Je kunt je, kosteloos en op verzoek, altijd verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing. Daartoe kun je je richten tot Tuinwerken Ruymen via info@tuinwerken-ruymen.be. We verzoeken je je vraag tot wijziging te vergezellen van een identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart). Op het ogenblik van de mededeling van je gegevens bij het registreren, word je uitdrukkelijk gevraagd of je je toestemming geeft voor een commercieel gebruik van je e-mail adres. Je kunt instemmen met elektronische communicatie uitgaande van Tuinwerken Ruymen. Zelfs indien je je instemming geeft, kun je naar aanleiding van elke elektronische communicatie, te kennen geven dat je in de toekomst geen verdere boodschappen wenst te ontvangen. Het volstaat hiervoor een link tot uitschrijven aan te klikken.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens beschik je over een recht op inzage en eventueel correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van je identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijk, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Tuinwerken Ruymen via info@tuinwerken-ruymen.be, gratis de schriftelijke mededeling krijgen van je persoonsgegevens. Indien nodig kun je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Voor bijkomende informatie over de verwerking van je persoonsgegevens kun je het openbaar register consulteren bij de Privacycommissie.


Sitemap

Disclaimer

© 2023 tuinwerken Ruymen - All rights reserved

Privacy Policy